Uw makelaar in Flevoland en omstreken

BEL ANTON

Stappenplan aankoop

In onze rol als aankoopmakelaar begeleiden wij u stap voor stap door het gehele aankooptraject.

Stap 1: Het kennismakingsgesprek

Uiteraard kijkt u of u een klik heeft met onze makelaar, we moeten het per slot van rekening samendoen! Tijdens dit gesprek bespreken wij de onderstaande zaken:

 • Onze werkwijze
 • Onze opdracht tot dienstverlening inclusief de voorwaarden
 • Wat onze tarieven zijn
 • We beantwoorden eventuele vragen

Stap 2: De bezichtiging

Om een bezichtigingsafspraak te plannen nemen wij contact op met de verkoper/verkoopmakelaar.Tijdens deze afspraak beoordelen wij de bouwkundige staat, de ligging, de courantheid en andere zaken die van invloed zijn op de waarde van het pand. Maar het belangrijkste voor u is de mogelijkheid tot het stellen van vragen en vanuit onze kant u erop te wijzen het pand niet alleen te bekijken maar ook te beleven. Na de bezichtiging onderzoeken wij de volgende aspecten om tot een totaalplaatje van de woning te komen:

 • Bestemmingsplan
 • Kadaster
 • Dossier van de verkoopmakelaar
 • Eigendomsbewijs
 • Lijst van roerende zaken
 • Vergunningen
 • Plattegronden / bouwtekeningen

Stap 3: Het bepalen van de waarde van de woning

Na het analyseren van de verkregen gegevens bepalen wij de marktwaarde en geven dit weer in een aankooprapport met daarin een onderbouwing van de marktwaarde. Samen bespreken we dan of u de woning daadwerkelijk wilt kopen en de eventueel te volgen strategie. Tevens stellen we vast onder welke voorwaarden u de onderhandeling wenst in te gaan. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het verkrijgen van de financiering
 • Voorbehoud van een positieve uitslag van een bouwkundige keuring
 • Aanvaardingsdatum
 • Wel of geen overname van roerende zaken
 • Eventuele herstelpunten uit te voeren door de verkoper

Stap 4: De onderhandeling

Bij de onderhandeling komt onze waarde als aankoopmakelaar het best tot zijn recht. Het is een spannend onderdeel van de aankoop en hier is het onze taak om uw portemonnee te beschermen én om u zelf te beschermen een directe uitspraak te doen richting de verkoper. Bij dit onderdeel verdienen wij geld voor onze klant en komt onze ervaring goed van pas. Omdat wij nooit tegelijkertijd als verkoopmakelaar optreden, blijven wij altijd aan de reële kant van de waarde.

Stap 5: De koopovereenkomst

Het opstellen van de koopovereenkomst komt voor rekening van de verkoper. In de koopovereenkomst moeten de mondelinge afspraken uit de onderhandeling op een correcte manier worden vastgelegd. Het is belangrijk dat zowel koper als verkoper zich comfortabel voelen bij de gesloten deal. Wij zullen daarom vóór dat wij de koopovereenkomst met u gaan bespreken eerst zelf het concept grondig bestuderen. Daarna geven wij een gedegen uitleg en nodigen wij u uit tot ondertekening als u en wij de overtuiging hebben dat alles duidelijk en naar wens is.

Stap 6: De eindinspectie en overdracht

De laatste stap: op de dag van de overdracht doen we samen de eindinspectie, waarbij uiteraard ook de verkoper en/of diens makelaar aanwezig is. Doel van deze inspectie is dat wordt vastgesteld dat de woning in dezelfde staat is als toen u het kocht. Er kan immers een aantal maanden tijd zitten tussendatum van kopen en datum van leveren; en in die tijd kunnen er zaken kapot zijn gegaan (een raam,de cv ketel, noem maar op). Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om dat te herstellen.

Ook worden de meterstanden genoteerd.Vervolgens gaan we samen naar de notaris. Daar wordt dan de officiële ‘akte van levering’ en de hypotheekakte getekend. De sleutels worden overgedragen. De champagnefles kan open; u bent de eigenaar van uw droomhuis!

  Laat ons contact met u opnemen